สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

   สำนักงาน ก.ก

 

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน
ตามเอกสารงบประมาณ
 
ปีงบประมาณ 2558
ตุลาคม - ธันวาคม 2557
     
ปีงบประมาณ 2557
กันยายน 2557
สิงหาคม 2557
กรกฎาคม 2557
มิถุนายน 2557
พฤษภาคม 2557
เมษายน 2557
มีนาคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557
มกราคม 2557
ธันวาคม 2556
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2556
     
ปีงบประมาณ 2556
กันยายน 2556
สิงหาคม 2556
กรกฎาคม 2556
มิถุนายน 2556
พฤษภาคม 2556
เมษายน 2556
มีนาคม 2556
กุมภาพันธุ์ 2556
มกราคม 2556
ตุลาคม - ธันวาคม 2555
     
ปีงบประมาณ 2555
กันยายน 2555
สิงหาคม 2555
กรกฎาคม 2555
มิถุนายน 2555
พฤษภาคม 2555
เมษายน 2555
มีนาคม 2555
กุมภาพันธ์ 2555
มกราคม 2555
ธันวาคม 2554
พฤศจิกายน 2554
ตุลาคม 2554
     
ปีงบประมาณ 2554
กันยายน 2554
สิงหาคม 2554
กรกฎาคม 2554
มิถุนายน 2554
พฤษภาคม 2554
เมษายน 2554
มีนาคม 2554
กุมภาพันธ์ 2554
มกราคม 2554
ธันวาคม 2553
พฤศจิกายน 2553
ตุลาคม 2553
     
ปีงบประมาณ 2553
กันยายน 2553
สิงหาคม 2553
กรกฎาคม 2553
มิถุนายน 2553
พฤษภาคม 2553
เมษายน 2553
มีนาคม 2553
กุมภาพันธ์ 2553
มกราคม 2553
ธันวาคม 2552
พฤศจิกายน 2552
ตุลาคม 2552
     
ปีงบประมาณ 2552
กันยายน 2552
สิงหาคม 2552
กรกฎาคม 2552
มิถุนายน 2552
พฤษภาคม 2552
เมษายน 2552
มีนาคม 2552
กุมภาพันธ์ 2552
มกราคม 2552
ธันวาคม 2551
พฤศจิกายน 2551
ตุลาคม 2551
     
ปีงบประมาณ 2551
กันยายน 2551
สิงหาคม 2551
กรกฎาคม 2551
มิถุนายน 2551
พฤษภาคม 2551
เมษายน 2551
มีนาคม 2551
กุมภาพันธ์ 2551
มกราคม 2551
ธันวาคม 2550
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2550
     
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นางรพีพร กลั่นเนียม
ผู้อำนวยการ
สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
 
 
นางสาวเปรมาพร ฉิมขันธ์ 
ผู้อำนวยการ
กลุ่มติดตามและประเมินผล
 
« มกราคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อาคาร 2 ชั้น 3  โทรศัพท์ 0 2016 8888 ต่อ 2327-32 โทรสาร 0 2282 6536
E-mail: mesec@cad.go.th